skip to Main Content
Slaget om Normandie Head

” … vill jag påstå att Slaget om Normandie 1944 är en unik bok. för det första skildras hela slaget om Normandie (från 6 juni till ungefär 20 augusti) och inte bara de spektakulära händelserna på själva D-dagen. För det andra får även den tyska sidan komma till tals på ett sätt som, av naturliga skäl, inte är så vanligt i den anglosaxiska litteratur som helt dominerar marknaden…”

Från förordet av överstelöjtnant Torbjörn Rimstrand

Normandie-slut
Back To Top