skip to Main Content
Gör Ni Då Inte Head1
Gör Ni Då Inte Head1
Gör Ni Då Inte Head2
Gör Ni Då Inte Head3
Gör Ni Då Inte Head4
Gör Ni Då Inte Head5
Gör Ni Då Inte Head1Gör Ni Då Inte Head2Gör Ni Då Inte Head3Gör Ni Då Inte Head4Gör Ni Då Inte Head5

Detta är den fjärde boken i en serie om fem volymer som dokumenterar olika delar av folkrörelsernas solidaritetsarbete med södra Afrika. Serien kompletterades med en sammanfattning, På väg mot befrielsen. De fem böckerna säljs även i form av ett kraftigt rabatterat paket.

Kristen tro tillerkänner varje människa samma höga värde. En kristen skall möta sin nästa med kärlek, respekt och omtanke. Hennes ras, kön, ålder, sociala ställning eller liknande omständigheter är i det avseendet ovidkommande.

Kyrkornas inställning till det förhatliga apartheidsystemet, dess ideologi och teologi borde därför ha varit otvetydig. Så var dock inte fallet. Några gjorde kraftigt motstånd, såväl i ord som handling. Andra accepterade mer eller mindre den politik som fördes. Några gick så långt att de stödde och försvarade den.

I ”Gör ni då inte åtskillnad…?” Redovisas exempel på hur svenska kyrkor och samfund förhöll sig till rasförtrycket i södra Afrika. Fokus ligger i huvudsak på tiden mellan 1960 och 1994. Glimtar ges från opinionsbildningen i Sverige och de stödinsatser som gjordes till förmån för antiapartheidorganisationer i södra Afrika. Kyrkliga och andra. Genom intervjuer och dokument belyses att omprövning och nyorientering också kunde äga rum.

Afrika grupp

Beställ hela bokserien här!

BOKBESTÄLLNING

”Gör ni då inte åtskillnad…?”
295 kr
Priset gäller försäljning i Sverige och inkluderar moms och frakt.
Beställningen betalas med bifogad faktura inom 10 dagar.

    Mall kasse 2

    Beställningar från Norge hänvisar vi till vår generalagent www.orsajarn.se

    Beställningar från Danmark hänvisar vi till vår generalagent www.smedjeriet.dk

    Försäljning till övriga länder beror på vilket land det gäller. Mejla info@ninor.se för särskild behandling.

    Back To Top