EFTERTÄNKSAMMA JÄMFÖRELSER
Stockholm nyss

Storstaden är en organism i ständig förändring. Dess attraktionskraft kräver ständigt nya exploateringar -nya bostadsområden –nya förtätningar.

Områden som är dåligt utnyttjade och kanske lite schangserade förädlas och snyggas upp. Städivern gör, att det som kan sägas vara arkitekturens fjärde dimension- tiden- riskerar att helt förloras. Det är inte bara det fysiska utseendet som förändras, ut åker också… Läs mer

NOSTALGISK OCH SYNLIGGÖRANDE
Stockholm kring 1980-talet

Naturligtvis var Stockholm en fantastisk stad även under 1970-talet, för att inte tala om idag på 2010-talet. Men här försöker vi hålla oss kring 1980-talet, även om vi någon gång sniffar på decenniet innan och med din förlåtelse även halkar in på decenniet efter då Vattenfestivalen föddes och dog. Visst känns den lite 80-tal.

Den idoge fotografen Christer Löfgren kunde då som nu inte hålla sig ifrån slutaren, utan det mesta som kan rubriceras som händelser dokumenteras. Här finns… Läs mer

Slaget om Normandie 1944

” … vill jag påstå att Slaget om Normandie 1944 är en unik bok. för det första skildras hela slaget om Normandie (från 6 juni till ungefär 20 augusti) och inte bara de spektakulära händelserna på själva D-dagen. För det andra får även den tyska sidan komma till tals på ett sätt som, av naturliga skäl, inte är så vanligt i den anglosaxiska litteratur som helt dominerar marknaden…” Från förordet av överstelöjtnant Torbjörn Rimstrand  Läs mer[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

ROLIG OCH LÄRANDE
Stockholms glömda bunkrar

Är också du nyfiken på mystiska betongkonstruktioner du sett uppe på höjder eller vid Stockholms infarter? Märkliga rundlar av betong och natursten. Betongkanter i gräset. Pianoliknande betongklossar. En Stockholmiana av Karl-Gunnar Norén, Stockholms glömda bunkrar.

Lite vagt har du förstått att de ingått i beredskapen, samlingsnamnet för tiden 1939–45, då våra grannländer antingen anfölls eller ockuperades. I så fall har du helt rätt. Även om det då främst var… Läs mer

BIOGRAFISK
Polaroid i Hagalund

Tore var 17 år när han började på Konstindustriella dagskolan (Konstfack) hösten 1955. Han gjorde värnplikten på I1 1957–58 och fortsatte sin utbildning på Valand i Göteborg 1958–62. 1964 var han tillbaka i Stockholm efter en skilsmässa, bodde i Råsunda och hade 1965 sin debututställning på Lilla Galleriet vid Brunkenbergstorg med recensioner i såväl DN. som SvD, Aftonbladet och Expressen. En utställningsturné 1967 började i Stockholm, fortsatte i Göteborg och Malmö för att sammanfattas på ”Kritikernas val” i… Läs mer

K-G NORÈN