#Stockholmare är en bok om iakttagelser, ögonblick fångade i bild och i ord. Christer Löfgren bär alltid med sig sin kamera när han går på stan, och han använder den flitigt, överallt och hela tiden. Christer ser sådant som vi andra kanske missar, men som han gärna delar med sig av. Han fångar varsamt alla slags stockholmare, olika tider på dygnet, olika årstider, med olika yrken och inte minst fångar han stadens puls. Gemensamt för bilderna är att staden ständigt är fond för händelser och människor, och att han genom sina bilder gör oss mer medvetna om vad som sker kring oss i staden.

Om Christers iakttagelser kan ses som frusna tiondels sekunder, handlar Karl-Gunnar Noréns små berättelser om stockholmare i rörelse, alla är de porträtterade på väg, antingen fysiskt eller mentalt. Dessa historietter har fogats in mellan Christers bilder utan något som helst samband med dem. Eller finns det ändå en koppling någonstans?