skip to Main Content
Stockholm Nyss1
Stockholm Nyss1
Stockholm Nyss2
Stockholm Nyss3
Stockholm Nyss5
Stockholm Nyss6
Stockholm Nyss1Stockholm Nyss2Stockholm Nyss3Stockholm Nyss5Stockholm Nyss6

Storstaden är en organism i ständig förändring. Dess attraktionskraft kräver ständigt nya exploateringar, nya bostadsområden, nya förtätningar.

Områden som är dåligt utnyttjade och kanske lite schangserade förädlas och snyggas upp. Städivern gör, att det som kan sägas vara arkitekturens fjärde dimension- tiden- riskerar att helt förloras. Det är inte bara det fysiska utseendet som förändras, ut åker också människor och verksamheter som inte längre passar in. Det som är storstadens signum, en mustig bouillabaisse av människor, liv och intryck förtunnas till en mager vattvälling.

Rivningsvågor i innerstaden slipper vi lyckligtvis efter 60-talets erfarenheter, men även här sker förändringar- något hus rivs ,annat renoveras. Vi noterar det nya men ganska snart har minnet av vad som varit förbleknat. Vi behöver stöd i bilder och dokumentation för att minnas.

Med utgångspunkt från bilder tagna för 30-talet år sen och jämförande nytagna, gör författaren nedslag i malmarnas bebyggelse. Inte speciellt märkesbyggnaderna, utan gärna de mera anonyma inslagen i stadsväven.

Med nyfikenhet närmar sig författaren husen och undrar över hur och varför det blivit som det blivit. De miljöer som genom varsamma ombyggnader och restaureringar fått behålla sin ursprungliga karaktär uppskattas förstås, men det finns en  öppenhet och förståelse även för de nytillskott som behövs för att staden skall behålla sin vitalitet. Dock är det många arkitekter och byggare som får sina fiskar varma och det är lätt att dela författarens bedrövelse över raserandet av många genuina stadsmiljöer. Visst kan man önska att flygpaviljongen vid Nybroplan bevarats och fått en ny funktion, visst önskar man Stadshuset en bättre granne.

På ett personligt och frejdigt sätt iakttar och funderar författaren över husens förändringar, vad som kan ha motiverat att det ser ut som det gör. Han fyller på sina iakttagelser på platsen med att leta efter husens historia och en stor del av bokens värde ligger i de intressanta berättelser om byggnadernas skiftande öde och de  människor som bott och verkat i dem.

Han hjälper oss att minnas och att förstå vår stad , sådan den är, har varit och kan komma att bli.

Kjell Ivar Andersson
Arkitekt SAR/MSA

BOKBESTÄLLNING

Stockholm nyss
295 kr

Priset gäller försäljning i Sverige och inkluderar moms och frakt.
Beställningen betalas med bifogad faktura inom 10 dagar.

    Mall kasse 2

    Beställningar från Norge hänvisar vi till vår generalagent www.orsajarn.se

    Beställningar från Danmark hänvisar vi till vår generalagent www.smedjeriet.dk

    Försäljning till övriga länder beror på vilket land det gäller. Mejla info@ninor.se för särskild behandling.

    Back To Top