skip to Main Content
Samtal1
Samtal1
Samtal2
Samtal3
Samtal4
Samtal5
Samtal6
Samtal1Samtal2Samtal3Samtal4Samtal5Samtal6

Detta är boken som ger dig en annorlunda orientering i pedagogik och som med dialogen som form tydliggör viktiga pedagogiska tankar. Den är skriven för yrkesutbildningar och fortbildning inom fritidssektorn. Ursprungligen för blivande fritidsledare, men den har visat sig användbar långt utanför dessa led.

Handlingen i boken är att den vetgiriga Linn har nyss påbörjat sin utbildning till fritidsledare och åker till Stockholm för att som hon tror besöka ett bibliotek. Men det visar sig snart vara ett mycket märkligt bibliotek. Istället för böcker möter hon livs levande pedagoger! Under Linns vandring i Pedagogikens Hus samtalar hon med en rad betydelsefulla pedagoger. Namn som Maria Montessori, Paolo Freire och Jean Piaget visar sig också vara inspiratörer till ett pedagogiskt arbete utanför undervisningen, nämligen fritidsverksamheten!

Med sina frågor i nutid som utgångspunkt kan hon sedan diskutera med dem, och det hela sker på ett väldigt mystiskt sätt.

Linn lär känna deras tankar, samt något om deras bakgrund och personlighet. Samtalen ger henne nya redskap, och Linn har nu påbörjat sökandet efter sin egen pedagogiska identitet.

Back To Top