skip to Main Content
På Väg Mot Befrielsen1
På Väg Mot Befrielsen1
På Väg Mot Befrielsen2
På Väg Mot Befrielsen3
På Väg Mot Befrielsen4
På Väg Mot Befrielsen5
På Väg Mot Befrielsen1På Väg Mot Befrielsen2På Väg Mot Befrielsen3På Väg Mot Befrielsen4På Väg Mot Befrielsen5

Svensk solidaritet med södra Afrikas frihetskamp mellan åren 1960–1995

Detta är den sjätte och sammanfattande boken i projektet Folkrörelsernas solidaritet med södra Afrika.

 De fem grundläggande volymerna säljs antingen separat eller som kraftigt rabatterat paket.

På väg mot befrielsen skildrar en unik period i svensk politik, då södra Afrika stod i centrum för elev- och studentrörelser, kristna och politiska ungdomsförbund, Afrikagrupper, fackliga organisationer, kvinnoförbund och partier. Dessutom medierna – initialt på kultursidorna och i slutfasen på nyhetsplats.

Ambitionen att både värna folkrätten och främja en fredligare och rättvisare värld ledde ibland till att staten framträdde med två ansikten. Inte heller inom solidaritetsgrupperna var bilden entydig.

Värderingen av skilda befrielserörelser varierade över tiden, liksom formerna för stöd. Först när Isolera Sydafrika-kommittén på 80-talet samlade nära nog hela Folkrörelse-Sverige, växte en gemensam strategi fram, stark nog att tvinga politikerna att införa långtgående sanktioner trots uteblivet FN-stöd.

På väg mot befrielsen – den sjätte sammanfattande och avslutande skriften i serien Folkrörelsernas solidaritetsarbete med södra Afrika – tecknar aktörerna, framgångarna och bakslagen för att till slut antyda det krav på global solidaritet som ställs i dag.

Afrika grupp

Beställ hela bokserien här!

BOKBESTÄLLNING

På väg mot befrielsen
295 kr

Priset gäller försäljning i Sverige och inkluderar moms och frakt.
Beställningen betalas med bifogad faktura inom 10 dagar.

    Mall kasse 2

    Beställningar från Norge hänvisar vi till vår generalagent www.orsajarn.se

    Beställningar från Danmark hänvisar vi till vår generalagent www.smedjeriet.dk

    Försäljning till övriga länder beror på vilket land det gäller. Mejla info@ninor.se för särskild behandling.

    Back To Top