skip to Main Content
Klassiskt järnsmide2

Hur gick smeden i bondesamhället tillväga då han smidde en hovtång som höll för ett helt yrkesliv? Vad fanns i den vikingatida Mästermyrskistan? Klassiskt järnsmide är en smid-självbok om smideshistoria som utgår från smidda verktyg.

Ja, inte är punktsvets särskilt klassiskt, knappast värmning med gasol heller. Eller kan man verkligen utesluta gasol, när… Egentligen ska man vara väldigt försiktig med att utesluta olika metoder. Smeden har i alla tider varit lite före sin tid, en slags bygdens uppfinnarjocke. Han antingen fann på själv eller snappade upp sådant som behövdes. Till smeden gick man för att få ett problem löst, det kunde vara beslag till en kyrkport som skulle vara svår att forcera. Eller en konstfärdig grind till huset där den egna makten och rikedomen skulle manifesteras. Smide kanske de flesta kan vara överens om, men vad är klassiskt i denna boks mening eftersom begreppet också rymmer en åldersdimension. Idag har kommersiella objekt bakom ordet ibland lite löjligt klen ålder: klassiska tandkrämstyper är kanske bara ett dussin år gamla. Egentligen står ordet klassiskt för något som är känt och accepterat sedan gammalt, och vad som är gammalt inom smideskonsten kan förstås diskuteras. Vi satsar friskt och tycker att både yxmodeller från 1915 och vikingatid ryms under samma paraply.

I hela den första delen av boken beskriver vi i dialogens form hur olika verktyg har skapats: lie, potatishacka, huggyxa, hästsko och andra.

I inte mindre än 36 teckningar beskriver Klassiskt järnsmide hur smeden omsorgsfullt framställde en bila förr.

utdrag

BOKBESTÄLLNING

Klassiskt Järnsmide
275 kr

Priset gäller försäljning i Sverige och inkluderar moms och frakt.
Beställningen betalas med bifogad faktura inom 10 dagar.

    Mall kasse 2

    Beställningar från Norge hänvisar vi till vår generalagent www.orsajarn.se

    Beställningar från Danmark hänvisar vi till vår generalagent www.smedjeriet.dk

    Försäljning till övriga länder beror på vilket land det gäller. Mejla info@ninor.se för särskild behandling.

    Back To Top