skip to Main Content
Den Stillsamma1
Den Stillsamma1
Den Stillsamma2
Den Stillsamma3
Den Stillsamma4
Den Stillsamma5
Den Stillsamma1Den Stillsamma2Den Stillsamma3Den Stillsamma4Den Stillsamma5

Återbruk av överskottsvaror blir till ett solidaritetsstöd

Detta är den andra boken i en serie om fem volymer som dokumenterar olika delar av folkrörelsernas solidaritetsarbete med södra Afrika. Serien kompletterades med en sammanfattning, På väg mot befrielsen.

De fem böckerna säljs även i form av ett kraftigt rabatterat paket.

Den praktiska solidariteten med befrielserörelserna i södra Afrika växte fram genom insikten om behovet av en rättvis världsordning, en hållbar utveckling och resurshänsyn.

Idéutvecklingen, som var helt avgörande vid övergången till att inleda stöd till befrielserörelserna, omfattade endast fyra av de ca tio Emmausgrupper (inklusive Brödet & Fiskarna) som fanns i Sverige.

De huvudsakliga inspirationskällorna för dessa tre grupper var vänsterrörelsen och marxistisk teori, medan Brödet och Fiskarna hämtade sin inspiration ur den kristna radikala rörelsen.

Det gemensamma ställningstagandet var insikten att stöd endast kan bli meningsfullt om själva grunden till orättvisorna angrips. Stödet riktades till rörelser som skapats av människor som själva arbetade för att förändra sin situation och de orättvisa strukturerna. Stödet innebar en resursöverföring i form av kläder, materiel och kontanta medel.

Afrika grupp

Beställ hela bokserien här!

BOKBESTÄLLNING

Den stillsamma vreden
295 kr
Priset gäller försäljning i Sverige och inkluderar moms och frakt.
Beställningen betalas med bifogad faktura inom 10 dagar.

    Mall kasse 2

    Beställningar från Norge hänvisar vi till vår generalagent www.orsajarn.se

    Beställningar från Danmark hänvisar vi till vår generalagent www.smedjeriet.dk

    Försäljning till övriga länder beror på vilket land det gäller. Mejla info@ninor.se för särskild behandling.

    Back To Top