NYHET!
Nordkorea – Baklänges in i framtiden
.

Christer Löfgren har spanat i snart sagt hela den kända världen, och nu har turen kommit till Nordkorea, vilket definitivt inte är något turistland. Med sin kamera fångar Christer öppet det regimen vill skildra, och i smyg sådant som enligt samma regim inte passar sig att visa eftersom det solkar uppfattningen om landet och de kära Ledarna. Att radera misshagliga bilder är en… Läs mer

BÄSTSÄLJARE
Nya järnsmidesboken

Det är nu drygt tio år sedan Järnsmidesboken utkom i sin första upplaga. Redan året efter kom andra upplagan kompletterad med kapitel om att smida med barn och att mekanisera smedjan. Nytryckningar har skett ungefär vartannat år, och boken har givits ut både  i Danmark och Tyskland. Nu har Järnsmidesboken gått i graven, och samtidigt föddes Nya Järnsmidesboken. Den är i många stycken baserad på sin föregångare, men… Läs mer

FIN RESESKILDRING
På spaning i Tibet

Christer Löfgren är i grunden geolog med djupa kunskaper om berggrunden. Hårda material, hårda fakta. Detta hindrar honom inte från att ge sig i kast med det kanske mjukaste som går att upptäcka; människan i alla dess skepnader. Munken som håller två cymbaler till sina öron. Den unga kvinnan som tvättar sitt långa hår och för en sekund tittar fram bakom en husknut på den tibetanska landsbygden. Den lekande munkgrabben som under en lite långtråkig ceremoni låtsas slå sin kompis med en… Läs mer

LÄRANDE OM LÄRANDE
Samtal i pedagogernas rum

Detta är boken som ger dig en annorlunda orientering i pedagogik och som med dialogen som form tydliggör viktiga pedagogiska tankar. Den är skriven för yrkesutbildningar och fortbildning inom fritidssektorn. Ursprungligen för blivande fritidsledare, men den har visat sig användbar långt utanför dessa led.

Handlingen i boken är att den vetgiriga Linn har nyss påbörjat sin utbildning till fritidsledare och åker till… Läs mer

EFTERTÄNKSAMMA JÄMFÖRELSER
Stockholm nyss

Storstaden är en organism i ständig förändring. Dess attraktionskraft kräver ständigt nya exploateringar -nya bostadsområden –nya förtätningar.

Områden som är dåligt utnyttjade och kanske lite schangserade förädlas och snyggas upp. Städivern gör, att det som kan sägas vara arkitekturens fjärde dimension- tiden- riskerar att helt förloras. Det är inte bara det fysiska utseendet som förändras, ut åker också… Läs mer

NOSTALGISK OCH SYNLIGGÖRANDE
Stockholm kring 1980-talet

Naturligtvis var Stockholm en fantastisk stad även under 1970-talet, för att inte tala om idag på 2010-talet. Men här försöker vi hålla oss kring 1980-talet, även om vi någon gång sniffar på decenniet innan och med din förlåtelse även halkar in på decenniet efter då Vattenfestivalen föddes och dog. Visst känns den lite 80-tal.

Den idoge fotografen Christer Löfgren kunde då som nu inte hålla sig ifrån slutaren, utan det mesta som kan rubriceras som händelser dokumenteras. Här finns… Läs mer

KRITISK
Rött kött på rätt sätt

Idédebettören Thorsten Laxvik presenterar i sin senaste bok lösningar på angelägna problem. Det första verkar kanske litet men känns viktigt för många. Hur kan man äta gott rött kött utan att känna sig som en bov? Det andra och kanske viktigare är landsbygdsutveckling. Hur kan man organisera djurhållning på landet hållbart ekonomiskt. Och dessutom med en hög etisk svansföring?

Boken Rött kött på rätt sätt adresserar dessa problem, och Thorsten Laxvik, nu också… Läs mer

SPÄNNANDE RESEARCH OCH FAKTA
Tobruk 1941 – australiensarna som hejdade Rommel

Varför är Tobruk så viktigt i andra världskriget? Det var just den viktiga hamnen Tobruk som var åtråvärd för både Hitler och britter. Utan att erövra Tobruk kunde Rommel inte framrycka mot Nilens delta och Suezkanalen. Utan Tobruk stannade hans planer av. Tidigt 1941 nådde Hitlers Tredje rike sin höjdpunkt efter att erövrat eller lierat sig med nästan hela Europa. För Storbritannien…  Läs mer

EN KLASSIKER
Klassiskt järnsmide

Hur gick smeden i bondesamhället tillväga då han smidde en hovtång som höll för ett helt yrkesliv? Vad fanns i den vikingatida Mästermyrskistan? Klassiskt järnsmide är en smid-självbok om smideshistoria som utgår från smidda verktyg.

Ja, inte är punktsvets särskilt klassiskt, knappast värmning med gasol heller. Eller kan man verkligen utesluta gasol, när… Egentligen ska man vara väldigt försiktig med att utesluta olika metoder. Smeden har i alla tider varit…  Läs mer

PEDAGOGICAL
Swedish blacksmithing

Hi! I’m Karl-Gunnar Norén and I’d like to tell you about our new book, Swedish Blacksmithing.

It’s the translation of a book about basic blacksmithing, which has been available in Sweden, Denmark and Germany since 1998 and has become the standard book on the subject. It was born out of the need for an easily accessible, but still professionally structured, description of how to hand forge and is written in the form of a… Läs mer

LÄRANDE
Slaget om Normandie 1944

” … vill jag påstå att Slaget om Normandie 1944 är en unik bok. för det första skildras hela slaget om Normandie (från 6 juni till ungefär 20 augusti) och inte bara de spektakulära händelserna på själva D-dagen. För det andra får även den tyska sidan komma till tals på ett sätt som, av naturliga skäl, inte är så vanligt i den anglosaxiska litteratur som helt dominerar marknaden…” Från förordet av överstelöjtnant Torbjörn Rimstrand  Läs mer

ROLIG OCH LÄRANDE
Stockholms glömda bunkrar

Är också du nyfiken på mystiska betongkonstruktioner du sett uppe på höjder eller vid Stockholms infarter? Märkliga rundlar av betong och natursten. Betongkanter i gräset. Pianoliknande betongklossar. En Stockholmiana av Karl-Gunnar Norén, Stockholms glömda bunkrar.

Lite vagt har du förstått att de ingått i beredskapen, samlingsnamnet för tiden 1939–45, då våra grannländer antingen anfölls eller ockuperades. I så fall har du helt rätt. Även om det då främst var… Läs mer

BIOGRAFISK
Polaroid i Hagalund

Tore var 17 år när han började på Konstindustriella dagskolan (Konstfack) hösten 1955. Han gjorde värnplikten på I1 1957–58 och fortsatte sin utbildning på Valand i Göteborg 1958–62. 1964 var han tillbaka i Stockholm efter en skilsmässa, bodde i Råsunda och hade 1965 sin debututställning på Lilla Galleriet vid Brunkenbergstorg med recensioner i såväl DN. som SvD, Aftonbladet och Expressen. En utställningsturné 1967 började i Stockholm, fortsatte i Göteborg och Malmö för att sammanfattas på ”Kritikernas val” i… Läs mer

BIOGRAFISK
Mening och minnen

Bok av Tore Berger med texter och färgreproduktioner ur Tores måleri. Boken innehåller också en CD-skiva med egenskriven musik… Läs mer

K-G NORÈN
På väg i Namibia

Följ med på en resa till det djupt fattiga södra Namibia. Till atlantkusten i väster. Till de folkrika norra delarna. Möt människor som berättar om sina liv. Kom närmare Namibias många frågor: ska de jordhungrande kunna köpa ett stycke mark? Kan de som bor i plåtskjul få en värdig bostad? Kommer vattnet att räcka till? Pekar de ekonomiska visarna uppåt eller nedåt? Det finns så många frågor. Några av dem besvaras här… Läs mer

PRISVÄRT
Bokpaket Afrikaböckerna

Bokpaketet Folkrörelsernas solidaritetsarbete med södra Afrika.

 Vill du ha hela bilden av hur Sverige på olika sätt ställde upp för södra Afrika? Beställ då det rabatterade paketet med samtliga fem titlar (för närmare info om titlarna, se under rubriken Aktuella böcker)!

Priset för hela paketet är 400 kr inklusive moms, plus frakt.

Läs mer

K-G NORÈN
Under ISAK’s paraply

Detta är den första boken i en serie om fem volymer som dokumenterar olika delar av folkrörelsernas solidaritetsarbete med södra Afrika.

Berättelsen om ISAK, Isolera Sydafrika- kommittén, handlar om den paraplyorganisation som en gång omfattade stora delar av folkrörelsesverige. Den visar att…  Läs mer

ANJA BJÖRK
Den stillsamma vreden

Detta är den andra boken i en serie om fem volymer som dokumenterar olika delar av folkrörelsernas solidaritetsarbete med södra Afrika.

Den praktiska solidariteten med befrielserörelserna i södra Afrika växte fram genom insikten om behovet av en rättvis världsordning, en hållbar utveckling och resurshänsyn. Idéutvecklingen, som var helt avgörande vid övergången till att… Läs mer

BIRGITTA SILÉN
Uppdrag solidaritet

Detta är den tredje boken i en serie om fem volymer som dokumenterar olika delar av folkrörelsernas solidaritetsarbete med södra Afrika. 

Arbetarrörelsen engagerade sig redan i slutet av 1950-talet för befrielsen av kolonierna i södra Afrika och kampen mot apartheid. Olof Palme var de förtrycktas röst och ledde kampen både i Sverige och… Läs mer

RUNE FORSBECK
”Gör ni då inte åtskillnad…”

Detta är den fjärde boken i en serie om fem volymer som dokumenterar olika delar av folkrörelsernas solidaritetsarbete med södra Afrika.

Kristen tro tillerkänner varje människa samma höga värde. En kristen skall möta sin nästa med kärlek, respekt och omtanke. Hennes ras, kön, ålder, sociala ställning eller liknande omständigheter är i det avseendet ovidkommande.

Kyrkornas inställning till det förhatliga… Läs mer

MAI PALMBEG
När södra Afrikas frihet var vår

Detta är den femte boken i en serie om fem volymer som dokumenterar olika delar av folkrörelsernas solidaritetsarbete med södra Afrika.

Denna bok berättar om hur det kom sig att ett antal aktivister organiserade sig på slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet för att ägna en stor del av sin vakna tid att stöda kampen för befrielse i södra Afrika. Ett viktigt mål blev stödet till den väpnade kampen i… Läs mer

BERNT JONSSON
På väg mot befrielsen

Detta är den sjätte och sammanfattande boken i projektet Folkrörelsernas solidaritet med södra Afrika.På väg mot befrielsen skildrar en unik period i svensk politik, då södra Afrika stod i centrum för elev- och studentrörelser, kristna och politiska ungdomsförbund, Afrikagrupper, fackliga organisationer, kvinnoförbund och partier. Dessutom medierna – initialt på kultursidorna och… Läs mer

K-G NORÈN: LYRIK
Jag arbetar ivrigt med min hälsa

Det är svårt att ge en någorlunda rättvis bild av en egen lyrikbok. Jag låter därför Bibliotekstjänsts recension utgöra hela presentationen:

”Karl-Gunnar Norén är verksam som folkhögskollärare. Han har tidigare medverkat i den fina handboken Järnsmidesboken (1998) samt publicerat ett par böcker och småskrifter inom ämnesområdena pedagogik och afrikansk apartheid. Diktsamlingen Jag arbetar ivrigt med min hälsa är Noréns…  Läs mer