skip to Main Content
N&N window

Nielsen&Norén förlag HB är ett litet men självständigt bokförlag som ägs av Karl-Gunnar Norén och Olga Nielsen, och drivs av Karl-Gunnar. Vi ger framförallt ut titlar skrivna av Karl-Gunnar antingen solo eller i samarbete med andra författare. Dessutom ingår guidning på slagfält, föreläsningar och artikelskrivande i förlagsbilden, liksom planer på utgivning av berättelser om färder i så skilda ämnesområden som Arktis, Antarktis, Nordafrika och Europa, då företrädesvis Sverige.

Förlaget ryggar inte helt tillbaka för utgivning av även andra författare, men kapaciteten är inte stor, och urvalet måste hållas mycket sparsmakat.

Framtiden, framtiden ja. Det är inte lätt att sia, särskilt inte om framtiden. Vi strävar efter att hålla igång bokserierna om järnsmide och Sveriges solidaritet med Södra Afrika, och även hålla andra titlar i lager så gott det går. Till exempel kan vi utlova säker och permanent tillgång på vår Jag arbetar ivrigt med min hälsa.

Vårt redan breda urval – man kan säga att förlaget specialiserat sig på att inte specialisera sig – arbetar vi för att bredda ytterligare.

Karl-Gunnar Norén och Olga Nielsen

Nordkorea boksignering1

Karl-Gunnar Norén signerar böcker på S:t Pauls Bok- & Pappershandel

Back To Top